recuperare timbru de mediu

RECUPERARE TIMBRU DE MEDIU. HOTARARE CASTIGATA TIMBRU DE MEDIU

RECUPERARE TIMBRU DE MEDIU. HOTARARE CASTIGATA TIMBRU DE MEDIU Timbru de mediu se recupereaza. Gasiti mai jos hotarea instantei intr-un dosar de recueprare a timrbului de mediu Nr. unic (nr. format vechi) : 2239/2/2016 Data inregistrarii 31.03.2016 Data ultimei modificari: 01.07.2016 Sectie: Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal...

spacer

HOTARAREA CJUE CE STABILESTE TIMBRU DE MEDIU ESTE ILEGAL

HOTARAREA CURTII (Camera a noua)
9 iunie 2016
„Trimitere preliminara – Impozite interne – Articolul 110 TFUE – Taxa aplicata de un stat membru autovehiculelor cu ocazia primei inmatriculari sau a primei transcrieri a dreptului de proprietate – Neutralitate fiscala intre autovehiculele rulate provenite din alte state membre si autovehiculele similare disponibile pe piata nationala”
In cauza C 586/14,
avand ca obiect o cerere de decizie preliminara formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Curtea de Apel Cluj (Romania), prin decizia din 24 noiembrie 2014, primita de Curte la 18 decembrie 2014, in procedura
Vasile Budisan
impotriva
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj,
CURTEA (Camera a noua),
compusa din domnul C. Lycourgos, presedinte de camera, domnul E. Juhász si doamna K. Jürimäe (raportor), judecatori,
avocat general: domnul M. Szpunar,
grefier: domnul A. Calot Escobar,
avand in vedere procedura scrisa,
luand in considerare observatiile prezentate:
– pentru guvernul roman, de R. H. Radu, de D. Bulancea si de R. Mangu, in calitate de agenti;
– pentru guvernul italian, de G. Palmieri, in calitate de agent, asistata de A. De Stefano, avvocato dello Stato;
– pentru Comisia Europeana, de M. Wasmeier si de G. D. Balan, in calitate de agenti,
avand in vedere decizia de judecare a cauzei fara concluzii, luata dupa ascultarea avocatului general,
pronunta prezenta
Hotarare
1 Cererea de decizie preliminara priveste interpretarea articolului 110 TFUE.
2 Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre domnul Vasile Budisan, pe de o parte, si Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj, pe de alta parte, cu privire la o taxa pe care domnul Budisan a trebuit sa o plateasca pentru a inmatricula in Romania un autovehicul rulat provenit dintr un alt stat membru.
Dreptul romanesc
3 Legea nr. 343/2006 din 17 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006) a introdus in Codul fiscal o taxa speciala pentru autovehicule, aplicabila incepand de la 1 ianuarie 2007 si datorata cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania (denumita in continuare „taxa speciala”).
4 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, denumita in continuare „OUG nr. 50/2008”), intrata in vigoare la 1 iulie 2008, a instituit o taxa pe poluare pentru autovehiculele din categoriile M1 M3 si N1 N3 (denumita in continuare „taxa pe poluare”). Obligatia achitarii cuantumului acestei taxe lua nastere, printre altele, cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania.
5 OUG nr. 50/2008 a fost modificata de mai multe ori inainte de a fi abrogata prin Legea nr. 9/2012 din 6 ianuarie 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, denumita in continuare „Legea nr. 9/2012”), intrata in vigoare la 13 ianuarie 2012. Aceasta lege a inlocuit taxa pe poluare cu o noua taxa, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (denumita in continuare „taxa pentru emisiile poluante”).
6 In temeiul articolului 4 din Legea nr. 9/2012, obligatia de plata a taxei pentru emisiile poluante lua nastere nu doar cu ocazia primei inmatriculari a unui vehicul in Romania, ci si, in anumite conditii, cu ocazia primei transcrieri in Romania a dreptului de proprietate asupra unui vehicul rulat.
7 Prin efectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2012 din 30 ianuarie 2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile articolului 4 alineatul 2 din lege (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 31 ianuarie 2012), intrata in vigoare la 31 ianuarie 2012, aplicarea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule la prima transcriere in Romania a dreptului de proprietate asupra unui vehicul rulat a fost insa suspendata pana la 1 ianuarie 2013.
8 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, denumita in continuare „OUG nr. 9/2013”), care abroga Legea nr. 9/2012, a intrat in vigoare la 15 martie 2013.
9 Potrivit articolului 4 din OUG nr. 9/2013:
„Obligatia de plata a timbrului [de mediu pentru autovehicule] intervine o singura data, astfel:
a) cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare si a numarului de inmatriculare;
b) la reintroducerea in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s a restituit proprietarului valoarea reziduala a [timbrului de mediu pentru autovehicule] […];
c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, [taxa pe poluare] sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii;
d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat in situatia autovehiculelor pentru care s a dispus de catre instante restituirea sau inmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, [taxei pe poluare] sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.”
10 Articolul 7 alineatul (2) din OUG nr. 9/2013 prevede:
„Valoarea reziduala a [timbrului de mediu pentru autovehicule] reprezinta suma care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national, calculata in baza legislatiei dupa care s a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul inmatricularii, in lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosindu se varsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto national.”
Litigiul principal si intrebarile preliminare
11 La 5 iunie 2013, domnul Budisan a achizitionat un autovehicul rulat, fabricat in cursul anului 2006 si inmatriculat initial in Germania.
12 Pentru a putea inmatricula acest vehicul in Romania, domnul Budisan a trebuit sa plateasca autoritatilor romane suma de 5 300 RON (aproximativ 1 193 de euro) cu titlu de timbru de mediu pentru autovehicule (denumit in continuare „timbrul de mediu”), astfel cum este prevazut de OUG nr. 9/2013.
13 Considerand ca OUG nr. 9/2013 este incompatibila cu articolul 110 TFUE, domnul Budisan a sesizat Tribunalul Cluj cu o cerere prin care solicita obligarea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj sa ii restituie suma perceputa cu titlu de timbru de mediu.
14 Prin hotararea din 3 aprilie 2014, Tribunalul Cluj a respins aceasta actiune. In opinia acestei instante, OUG nr. 9/2013 ar fi conforma cu dreptul Uniunii, din moment ce nu ar discrimina produsele importate in raport cu produsele nationale, indiferent daca sunt noi sau de ocazie. Reclamantul din litigiul principal a formulat atunci recurs la instanta de trimitere.
15 Curtea de Apel Cluj considera ca problema compatibilitatii cu articolul 110 TFUE a timbrului de mediu instituit prin OUG nr. 9/2013 se pune in doua privinte. In primul rand, aceasta instanta se intreaba daca este conform cu acest articol faptul ca OUG nr. 9/2013 prevede ca vehiculele a caror inmatriculare in Romania a ocazionat plata taxei speciale, a taxei pe poluare sau a taxei pentru emisiile poluante sunt scutite de timbrul de mediu, dat fiind ca valoarea reziduala a uneia dintre taxele anterioare, incorporata in valoarea vehiculelor mentionate, este inferioara cuantumului timbrului de mediu. Astfel, intrucat aceasta scutire are, la vanzarea acestor vehicule, consecinta ca pretul lor devine mai mic decat cel al vehiculelor care provin dintr un stat membru, pentru care se datoreaza noua taxa, vanzarea de vehicule rulate nationale ar fi atunci incurajata in detrimentul importului de vehicule similare care provin din alte state membre.
16 In al doilea rand, instanta mentionata ridica problema compatibilitatii cu articolul 110 TFUE a modalitatilor de percepere a timbrului de mediu. Astfel, proprietarii unui vehicul care se afla pe piata nationala si pentru care nu a fost platita nicio taxa fie pentru ca acest vehicul a fost inmatriculat anterior datei de 1 ianuarie 2007, fie pentru ca proprietarului sau i s a restituit cuantumul taxei platite in prealabil ar putea, in temeiul OUG nr. 9/2013, sa utilizeze vehiculul mentionat fara a achita timbrul de mediu pana la vanzarea respectivului vehicul, adica pana la un eveniment viitor si nesigur, in timp ce proprietarul unui vehicul similar importat dintr un alt stat membru nu ar putea utiliza acest vehicul decat timp de 90 de zile inainte de a trebui sa il inmatriculeze si, prin urmare, sa plateasca timbrul de mediu mentionat.
17 In aceste conditii, Curtea de Apel Cluj a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:
„1) Avand in vedere dispozitiile OUG nr. 9/2013 si obiectul [timbrului de mediu], este necesar sa se considere ca articolul 110 din TFUE trebuie interpretat ca opunandu se instituirii de catre un stat membru UE a unei taxe pentru emisii poluante, aplicabila in momentul inmatricularii autovehiculelor provenite dintr un alt stat UE, taxa care nu se aplica la inmatricularea cu ocazia transferul[ui] dreptului de proprietate asupra autovehiculelor interne pentru care a fost achitata deja o astfel de taxa sau una similara, in conditiile in care valoarea acestei taxe reziduale incorporata in valoarea autovehiculelor de pe piata interna este inferioara noii taxe?
2) Avand in vedere dispozitiile OUG nr. 9/2013 si obiectul [timbrului de mediu], este necesar sa se considere ca articolul 110 din TFUE trebuie interpretat ca opunandu se instituirii de catre un stat membru UE a unei taxe pentru emisii poluante, aplicabila in momentul inmatricularii autovehiculelor provenite dintr un alt stat UE, taxa care se plateste pentru autovehiculele interne doar la transferul dreptului de proprietate asupra unui astfel de autovehicul, cu rezultatul ca un autovehicul extern nu poate fi folosit fara plata taxei, in timp ce un autovehicul intern poate fi folosit nelimitat in timp fara plata taxei pana la momentul si daca se realizeaza un transfer al dreptului de proprietate asupra autovehiculului respectiv, urmat de inmatricularea noului proprietar?”
Cu privire la intrebarile preliminare
18 Prin intermediul intrebarilor formulate, care trebuie analizate impreuna, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune, pe de o parte, ca un stat membru sa instituie o taxa pentru autovehicule care sa se aplice vehiculelor rulate importate la prima lor inmatriculare in acest stat membru si vehiculelor deja inmatriculate in statul membru mentionat la prima transcriere in acest stat a dreptului de proprietate asupra lor si, pe de alta parte, ca acest stat membru sa scuteasca de respectiva taxa vehiculele deja inmatriculate pentru care s a achitat o taxa care anterior era in vigoare si care nu a fost restituita, atunci cand valoarea reziduala a acestei taxe, incorporata in valoarea acelor vehicule, este inferioara fata de cuantumul noii taxe.
19 Trebuie amintit ca articolul 110 TFUE are drept obiectiv asigurarea liberei circulatii a marfurilor intre statele membre in conditii normale de concurenta. El vizeaza eliminarea oricarei forme de protectie care poate decurge din aplicarea unor impozite interne discriminatorii fata de produse care provin din alte state membre (Hotararea din 14 aprilie 2015, Manea, C 76/14, EU:C:2015:216, punctul 28 si jurisprudenta citata).
20 In acest sens, articolul 110 primul paragraf TFUE interzice fiecarui stat membru sa aplice produselor celorlalte state membre impozite interne mai mari decat cele care se aplica produselor nationale similare.
21 In speta si in ceea ce priveste vanzarea numai a vehiculelor rulate, care face obiectul prezentelor intrebari preliminare, din decizia de trimitere reiese ca OUG nr. 9/2013 instituie o taxa, timbrul de mediu, aplicata, pe de o parte, vehiculelor rulate importate la prima inmatriculare in Romania si, pe de alta parte, vehiculelor deja inmatriculate in acest stat membru, la prima transcriere a dreptului de proprietate asupra acestor vehicule in acelasi stat membru.
22 Pe de alta parte, articolul 4 litera c) din OUG nr. 9/2013 scuteste de timbrul de mediu mentionat transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculelor rulate nationale la a caror inmatriculare in Romania s a platit deja taxa speciala, taxa pe poluare sau taxa pentru emisiile poluante, cu exceptia cazurilor prevazute la litera d) a acestui articol, in care o instanta a dispus restituirea taxei vizate.
23 Pentru a se stabili daca un regim fiscal precum cel instituit prin OUG nr. 9/2013 creeaza o discriminare contrara articolului 110 TFUE primul paragraf, trebuie sa se examineze, pe de o parte, efectul acestei taxe asupra concurentei dintre autovehiculele rulate provenite din alte state membre decat Romania si vehiculele nationale supuse taxei mentionate. Este necesar sa se examineze, pe de alta parte, neutralitatea regimului mentionat in privinta concurentei dintre cele dintai vehicule si vehiculele similare nationale care beneficiaza de scutirea descrisa la punctul anterior.
24 In aceasta privinta, potrivit unei jurisprudente constante, autovehiculele rulate provenite din alte state membre, care sunt „produsele altor state membre” in sensul articolului 110 TFUE, sunt autovehiculele puse in vanzare in alte state membre decat statul membru vizat si care pot, in cazul cumpararii de catre un rezident al acestui din urma stat, sa fie importate si puse in circulatie in acest stat, in timp ce autovehiculele similare nationale, care sunt „produse nationale” in sensul articolului 110 TFUE, sunt autovehiculele rulate de acelasi tip, cu aceleasi caracteristici si aceeasi uzura care sunt puse in vanzare in acest stat membru (Hotararea din 14 aprilie 2015, Manea, C 76/14, EU:C:2015:216, punctul 31 si jurisprudenta citata).
25 In consecinta, nu este necesar ca neutralitatea impusa de articolul 110 TFUE sa fie examinata tinand seama de autovehiculele care circula in Romania si care nu sunt puse in vanzare. Astfel, tocmai ca urmare a faptului ca nu sunt disponibile pe piata, aceste autovehicule nu se afla intr un raport de concurenta cu alte autovehicule, indiferent daca este vorba despre cele disponibile pe piata nationala sau despre cele disponibile pe piata altor state membre (Hotararea din 14 aprilie 2015, Manea, C 76/14, EU:C:2015:216, punctul 32).
Cu privire la neutralitatea fiscala a timbrului de mediu fata de concurenta dintre autovehiculele rulate provenite din alte state membre si autovehiculele similare romanesti deja inmatriculate in acest stat membru si care nu beneficiaza de scutirea prevazuta de OUG nr. 9/2013
26 Pentru aplicarea articolului 110 TFUE si in special in vederea compararii impozitarii autovehiculelor rulate importate cu impozitarea autovehiculelor rulate deja prezente pe teritoriul national, este necesar sa se ia in considerare nu numai nivelul taxei, si anume timbrul de mediu, ci si baza de impozitare si modalitatile acesteia (Hotararea din 14 aprilie 2015, Manea, C 76/14, EU:C:2015:216, punctul 33 si jurisprudenta citata).
27 Pe de alta parte, un stat membru nu poate percepe o taxa pe autovehiculele rulate importate bazata pe o valoare superioara valorii reale a autovehiculului, avand drept consecinta o impozitare mai mare a acestora in raport cu cea a autovehiculelor similare disponibile pe piata nationala. Prin urmare, pentru a evita o impozitare discriminatorie, se impune luarea in considerare a deprecierii reale a autovehiculelor (Hotararea din 14 aprilie 2015, Manea, C 76/14, EU:C:2015:216, punctul 34 si jurisprudenta citata).
28 Aceasta luare in considerare nu trebuie in mod necesar sa dea nastere la o evaluare sau la o expertiza a fiecarui autovehicul. Astfel, evitand dificultatile inerente unui astfel de sistem, un stat membru poate stabili, prin intermediul unor bareme forfetare determinate de un act cu putere de lege sau de un act administrativ si calculate pe baza unor criterii precum vechimea, rulajul, starea generala, modul de propulsie, marca sau modelul vehiculului, o valoare a autovehiculelor de ocazie care, ca regula generala, ar fi foarte apropiata de valoarea lor reala (a se vedea Hotararea din 14 aprilie 2015, Manea, C 76/14, EU:C:2015:216, punctul 35 si jurisprudenta citata).
29 In speta, reiese din dosarul prezentat Curtii si in special din observatiile depuse de guvernul roman, a caror veridicitate trebuie verificata de instanta de trimitere, ca valoarea timbrului de mediu se stabileste in conformitate cu un barem care cuprinde criterii obiective si transparente, cum ar fi cilindreea, norma de poluare Euro sau emisiile de CO2 ale vehiculului vizat, precum si vechimea si rulajul acestui vehicul. Pe de alta parte, daca contribuabilul ar considera ca acest barem nu reflecta deprecierea reala a vehiculului, el ar putea cere ca aceasta sa fie determinata printr o expertiza, ale carei costuri, aflate in sarcina contribuabilului, nu ar putea depasi costul operatiunilor aferente expertizei.
30 Sub rezerva verificarilor de catre instanta de trimitere, reiese, asadar, ca OUG nr. 9/2013 garanteaza ca valoarea timbrului de mediu este redusa in functie de o aproximare rezonabila a valorii reale a autovehiculului (a se vedea prin analogie Hotararea din 7 aprilie 2011, Tatu, C 402/09, EU:C:2011:219, punctul 44, si Hotararea din 14 aprilie 2015, Manea, C 76/14, EU:C:2015:216, punctul 38).
31 Pe de alta parte, spre deosebire de taxa speciala, de taxa pe poluare si de taxa pentru emisiile poluante in versiunea acesteia in vigoare in perioada 13 ianuarie 2012-1 ianuarie 2013, timbrul de mediu se aplica potrivit aceleiasi metode de calcul, pe de o parte, autovehiculelor rulate provenite din alte state membre la prima inmatriculare in Romania si, pe de alta parte, autovehiculelor deja inmatriculate in Romania, la prima transcriere a dreptului de proprietate asupra acestor vehicule rulate in acest stat membru, care nu beneficiaza de scutirea descrisa la punctul 22 din prezenta hotarare.
32 In consecinta, tot sub rezerva verificarii de catre instanta de trimitere, sarcina fiscala care decurge din OUG nr. 9/2013 este aceeasi pentru contribuabilii care au cumparat un autovehicul rulat provenit dintr un alt stat membru decat Romania si care il inmatriculeaza in acest stat membru si pentru contribuabilii care au cumparat in Romania un autovehicul rulat deja inmatriculat in acest stat membru, pentru care trebuie sa efectueze prima transcriere a dreptului de proprietate, fara a beneficia de scutirea vizata la punctul 22 din prezenta hotarare, daca acest ultim vehicul ar fi, la aplicarea timbrului de mediu, de acelasi tip, cu aceleasi caracteristici si cu aceeasi uzura ca si vehiculul care provine dintr un alt stat membru.
33 Rezulta din consideratiile care preceda ca un regim de taxare precum cel instituit prin OUG nr. 9/2013 este neutru in raport cu concurenta dintre autovehiculele rulate provenite din alte state membre decat Romania si vehiculele similare nationale deja inmatriculate in statul membru vizat si care nu sunt scutite de taxa instituita prin aceasta ordonanta.
Cu privire la neutralitatea timbrului de mediu fata de concurenta dintre autovehiculele rulate provenite din alte state membre si autovehiculele similare romanesti deja inmatriculate in acest stat membru si care beneficiaza de scutirea prevazuta de OUG nr. 9/2013
34 Astfel cum s a aratat la punctul 22 din prezenta hotarare, articolul 4 litera c) din OUG nr. 9/2013 scuteste de plata timbrului de mediu transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculelor rulate nationale a caror inmatriculare in Romania a determinat deja plata taxei speciale, a taxei pe poluare sau a taxei pentru emisiile poluante, cu exceptia cazurilor, prevazute la litera d) a acestui articol, in care o instanta romana a dispus restituirea taxei respective pentru un anumit vehicul.
35 In aceasta privinta, reiese fara echivoc din jurisprudenta Curtii in cauzele referitoare la taxa pe poluare perceputa in temeiul OUG nr. 50/2008 si la taxa pentru emisiile poluante perceputa in temeiul Legii nr. 9/2012, astfel cum a fost in parte suspendata prin OUG nr. 1/2012 (inmatricularea autovehiculelor in perioada 13 ianuarie 2012-1 ianuarie 2013), ca aceste taxe erau incompatibile cu articolul 110 TFUE (Hotararea din 7 aprilie 2011, Tatu, C 402/09, EU:C:2011:219, Hotararea din 7 iulie 2011, Nisipeanu, C 263/10, nepublicata, EU:C:2011:466, si Ordonanta din 3 februarie 2014, Campean si Ciocoiu, C 97/13 si C 214/13, nepublicata, EU:C:2014:229).
36 In mod analog, taxa speciala trebuie considerata incompatibila cu articolul 110 TFUE din moment ce prezenta caracteristici identice cu cele ale OUG nr. 50/2008, incompatibile cu acest articol (a se vedea in acest sens Hotararea din 14 aprilie 2015, Manea, C 76/14, EU:C:2015:216, punctul 45). Taxa pentru emisiile poluante perceputa in temeiul Legii nr. 9/2012, in versiunea aplicabila de la 1 ianuarie 2013 pana la 15 martie 2013, este si ea incompatibila cu articolul 110 TFUE din cauza modalitatilor sale de percepere si in special a faptului ca nu era perceputa decat pentru vehiculele rulate nationale pentru care nu a fost achitata niciuna dintre taxele de inmatriculare a vehiculelor care fusesera in vigoare anterior in Romania (a se vedea in acest sens Hotararea din 14 aprilie 2015, Manea, C 76/14, EU:C:2015:216, punctele 47-50).
37 Curtea a statuat deja ca un regim de taxare care prevede ca autovehiculele rulate care au fost supuse unor asemenea taxe incompatibile cu dreptul Uniunii vor fi scutite de o noua taxa, in speta timbrul de mediu, este incompatibil cu articolul 110 TFUE (a se vedea in acest sens Hotararea din 14 aprilie 2015, Manea, C 76/14, EU:C:2015:216, punctele 47-51).
38 Astfel, potrivit unei jurisprudente constante a Curtii, valoarea taxei percepute cu ocazia inmatricularii unui autovehicul se incorporeaza in valoarea acestui autovehicul. Atunci cand un autovehicul inmatriculat cu plata unei taxe intr un stat membru este ulterior vandut ca autovehicul rulat in acest stat membru, valoarea sa de piata include valoarea reziduala a acestei taxe. Daca valoarea taxei aplicate la data inmatricularii unui autovehicul rulat importat de acelasi tip, avand aceleasi caracteristici si aceeasi uzura depaseste valoarea reziduala mentionata, se incalca articolul 110 TFUE (Hotararea din 19 decembrie 2013, X, C 437/12, EU:C:2013:857, punctele 30 si 31, precum si jurisprudenta citata).
39 In aceste conditii, o taxa incompatibila cu dreptul Uniunii, precum cele mentionate la punctul 35 din prezenta hotarare, trebuie sa fie restituita cu dobanda (a se vedea in acest sens Hotararea din 18 aprilie 2013, Irimie, C 565/11, EU:C:2013:250, punctele 20 si 21, precum si Hotararea din 15 octombrie 2014, Nicula, C 331/13, EU:C:2014:2285, punctele 27 si 28), iar valoarea sa trebuie, in consecinta, considerata ca nemaifiind incorporata in valoarea de piata a autovehiculelor carora li se aplica aceasta taxa. Intrucat valoarea reziduala a taxei mentionate in valoarea acestor vehicule este egala cu zero, ea este, prin urmare, in mod necesar inferioara noii taxe, in speta timbrul de mediu, aplicata unui autovehicul rulat importat de acelasi tip, avand aceleasi caracteristici si aceeasi uzura (a se vedea in acest sens Hotararea din 14 aprilie 2015, Manea, C 76/14, EU:C:2015:216, punctul 50).
40 Desigur, in cauza principala, articolul 4 litera d) din OUG nr. 9/2013 are in vedere situatia in care, pentru un anumit vehicul, taxa de inmatriculare care il greveaza a fost restituita efectiv si prevede ca, in acest caz, transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului respectiv determina plata timbrului de mediu.
41 Este necesar sa se considere insa ca valoarea reziduala a unei taxe incompatibile cu dreptul Uniunii inceteaza sa fie incorporata in valoarea de piata a unui vehicul din moment ce proprietarul acestui vehicul dispune, in temeiul acestui drept, de posibilitatea de a obtine restituirea acestei taxe, independent de faptul ca ea a fost sau nu a fost efectiv restituita la data vanzarii vehiculului mentionat.
42 Astfel, aceasta simpla posibilitate este de natura sa ii incurajeze pe proprietarii vehiculelor rulate romanesti vizate sa propuna pentru aceste vehicule, chiar daca taxa vizata nu a fost inca restituita, un pret de vanzare care sa nu tina seama de taxa respectiva. Or, in cazul in care taxa nu a fost inca restituita, cumparatorii vehiculelor mentionate vor fi, in temeiul articolului 4 litera c) din OUG nr. 9/2013, scutiti de timbrul de mediu. In schimb, vehiculele rulate importate dintr un alt stat membru vor fi invariabil supuse timbrului de mediu prevazut de OUG nr. 9/2013 la inscrierea in Romania a dreptului de proprietate asupra acestor vehicule. Astfel, o scutire precum cea rezultata din aceasta dispozitie este de natura sa ofere un avantaj concurential vehiculelor rulate prezente deja pe piata romaneasca si, in consecinta, sa descurajeze importul de vehicule similare din alte state membre.
43 Avand in vedere ceea ce preceda, trebuie sa se raspunda la intrebarile adresate ca articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca:
– nu se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe autovehicule care se aplica autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru si autovehiculelor deja inmatriculate in statul membru respectiv cu ocazia primei transcrieri in acelasi stat a dreptului de proprietate asupra acestora din urma;
– se opune ca statul membru respectiv sa scuteasca de aceasta taxa autovehiculele deja inmatriculate pentru care a fost platita, dar nu a fost restituita o taxa in vigoare anterior declarata incompatibila cu dreptul Uniunii.
Cu privire la efectele in timp ale hotararii Curtii
44 In ipoteza in care hotararea care urmeaza sa fie pronuntata ar statua ca un regim de taxare precum cel instituit prin OUG nr. 9/2013 este incompatibil cu articolul 110 TFUE, guvernul roman a solicitat Curtii sa limiteze in timp efectele hotararii sale. Astfel, acest guvern arata ca aceasta hotarare ar putea provoca dificultati serioase pentru economia romaneasca.
45 Potrivit unei jurisprudente constante, interpretarea de catre Curte a unei norme de drept al Uniunii, in exercitarea competentei pe care i o confera articolul 267 TFUE, lamureste si precizeaza semnificatia si domeniul de aplicare ale acestei norme, astfel cum trebuie sau ar fi trebuit sa fie inteleasa si aplicata de la data intrarii sale in vigoare. In consecinta, norma astfel interpretata poate si trebuie sa fie aplicata raporturilor juridice nascute si constituite inainte de hotararea asupra cererii de interpretare daca, pe de alta parte, sunt intrunite conditiile care permit supunerea litigiului privind aplicarea normei respective instantelor competente (a se vedea Hotararea din 2 februarie 1988, Blaizot si altii, 24/86, EU:C:1988:43, punctul 27, Hotararea din 10 ianuarie 2006, Skov si Bilka, C 402/03, EU:C:2006:6, punctul 50, precum si Hotararea din 14 aprilie 2015, Manea, C 76/14, EU:C:2015:216, punctul 53).
46 In consecinta, numai in mod exceptional, in aplicarea principiului general al securitatii juridice, inerent ordinii juridice a Uniunii, Curtea poate fi pusa in situatia sa limiteze posibilitatea de a se invoca o dispozitie pe care a interpretat o. Pentru a putea decide o astfel de limitare, este necesara intrunirea a doua criterii esentiale, si anume buna credinta a celor interesati si riscul unor perturbari grave (Hotararea din 10 ianuarie 2006, Skov si Bilka, C 402/03, EU:C:2006:6, punctul 51, precum si Hotararea din 14 aprilie 2015, Manea, C 76/14, EU:C:2015:216, punctul 54).
47 In plus, o astfel de limitare nu poate fi admisa decat in hotararea care se pronunta asupra interpretarii solicitate (Hotararea din 6 martie 2007, Meilicke si altii, C 292/04, EU:C:2007:132, punctul 36, precum si jurisprudenta citata).
48 In cauza principala, in ceea ce priveste repercusiunile economice care pot decurge dintr o incompatibilitate cu articolul 110 TFUE a regimului de taxare instituit prin OUG nr. 9/2013, guvernul roman a prezentat o estimare potrivit careia restituirea cu dobanda a sumelor percepute cu titlu de taxe pentru inmatricularea vehiculelor s ar ridica la 6 504 429 857,47 RON (aproximativ 1 448 341 039 de euro). Restituirea unor asemenea sume ar avea drept consecinta o crestere cu 0,9 % a deficitului bugetar al statului roman prevazut pentru anul 2015, care ar trece de la 1,83 % la 2,7 % din PIB ul acestui stat.
49 Este necesar sa se constate ca observatiile guvernului roman sunt ambigue cu privire la aspectul daca aceasta estimare se raporteaza numai la restituirea sumelor percepute cu titlu de timbru de mediu prevazut de OUG nr. 9/2013 sau a celor colectate de statul roman pentru ansamblul taxelor de inmatriculare, mai precis si taxa speciala, taxa pe poluare si taxa pentru emisiile poluante.
50 Or, Curtea a refuzat tacit sau expres sa limiteze in timp efectul atat al hotararilor care subliniaza incompatibilitatea acestor taxe cu dreptul Uniunii (cu privire la taxa pe poluare prevazuta de OUG nr. 50/2008, a se vedea Hotararea din 7 aprilie 2011, Tatu, C 402/09, EU:C:2011:219, si Hotararea din 7 iulie 2011, Nisipeanu, C 263/10, nepublicata, EU:C:2011:466, punctele 34-38; in ceea ce priveste taxa pentru emisiile poluante perceputa in temeiul Legii nr. 9/2012, in diferitele sale versiuni, a se vedea Ordonanta din 3 februarie 2014, Campean si Ciocoiu, C 97/13 si C 214/13, nepublicata, EU:C:2014:229, punctele 37-42, precum si Hotararea din 14 aprilie 2015, Manea, C 76/14, EU:C:2015:216, punctele 56-59), cat si al hotararilor care arata ca asemenea taxe ar fi trebuit sa fie restituite cu dobanda (a se vedea Hotararea din 18 aprilie 2013, Irimie, C 565/11, EU:C:2013:250, si Hotararea din 15 octombrie 2014, Nicula, C 331/13, EU:C:2014:2285, punctele 40-42).
51 In acest context, imprejurarea ca statul roman a intarziat restituirea sumelor percepute cu titlu de taxa speciala, de taxa pe poluare si de taxa pentru emisiile poluante nu poate justifica limitarea in timp a efectelor prezentei hotarari.
52 Indeplinirea conditiei privind existenta unor perturbari grave nu poate, in consecinta, sa fie considerata dovedita. In aceste conditii, nu este necesar sa se verifice daca este indeplinit criteriul privind buna credinta a celor interesati.
53 Din consideratiile de mai sus rezulta ca nu este necesar ca efectele prezentei hotarari sa fie limitate in timp.
Cu privire la cheltuielile de judecata
54 Intrucat, in privinta partilor din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.
Pentru aceste motive, Curtea (Camera a noua) declara:
Articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca:
– nu se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe autovehicule care se aplica autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru si autovehiculelor deja inmatriculate in statul membru respectiv cu ocazia primei transcrieri in acelasi stat a dreptului de proprietate asupra acestora din urma;
– se opune ca statul membru respectiv sa scuteasca de aceasta taxa autovehiculele deja inmatriculate pentru care a fost platita, dar nu a fost restituita o taxa in vigoare anterior declarata incompatibila cu dreptul Uniunii.

spacer
Recuperare timbru de mediu, recuperare taxa auto 2016. Decalex

RECUPERARE TIMBRUL DE MEDIU. RECUPERARE TAXA POLUARE 2016

Recuperare timbru de mediu 2016. Recuperare taxa poluare 2016.  Timbru de mediu a fost declarat ilegal de catre Curtea Europeana si poate fi recuperat. Pentru recuperarea timbrului de mediu pasii sunt urmatorii: -intocmirea dosarului si analiza documentelor -redactarea plangerii rpealabile catre ANAF prin care le solicitam pe cale administrativa...

spacer
recuperare timbru de mediu

TIMBRU DE MEDIU DECLARAT ILEGAL DE CURTEA EUROPEANA

TIMBRUL DE MEDIU SE RECUPEREAZA. CJUE A DECLARAT ILEGAL TIMBRUL DE MEDIU CJUE a hotarat in cauza Budisteanu vs, ANAF, faptul ca timbrul de mediu asa cum este instituit de legea 9/2013 este ilegal. Legea taxei de poluare a fost modificata de-a lungul timpului in 3 proiecte. In anul...

spacer

Restituire timbrul de mediu

In urma finalizarii pozivite a dosarului de recuperare a timbrului de mediu prin instanta, toti mai multi clienti vin cu intrebarea despre modul in care se recupereaza efectiv banii. Spre diferenta de vechea taxa de polaure unde legiuitorul a stabilit o plata esalonata intr-un termen de 5 ani pentru...

spacer

RECUPERARE TAXA POLUARE 2015

Posibilitatea recuperarii taxe de poluare este limitata in timp. Astfel ca pentru a putea recupera aceasta taxa va trebui ca plata sa fie facuta in ultimii 5 ani de zile. La momentul actual sunt prescrise taxele de poluare platite in 2008 si 2009 pentru care nu s-a facut niciun...

spacer

Avocat recuperare timbru de mediu. Restituirea banilor

 Avocat recuperare timbru de mediu. Restituirea banilor                                    Intrucat in ultimul timp avem tot mai multe solicitari privind modul de restituire a sumelor de bani platite catre ANAF cu titlu de timbru de mediu, facem cateva lamuriri. Ordonanta care prevede esalonarea sumei pe 5 ani de zile nu se...

spacer

TIMBRU DE MEDIU CASTIGAT . DECIZIE IREVOCABILA

Echipa Decalex va aduce la cunostina, decizia emisa de Curtea De Apel Timisoara, decizie definitiva si irevocabila privind timrbul de mediu. Astfel Curtea de Apel confirma caracterul ilegal al timbrului de mediu. Va prezentam mai jos sentinta 22.06.2015 Ora estimata: 09:00 Complet: RCA4 Tip solutie: Admitere recurs Solutia pe...

spacer

TIMBRUL DE MEDIU ESTE ILEGAL

Curtea Europeană de Justiţie a decis: Taxa auto in forma de acum este discriminatorie şi descurajează importurile de maşini rulate. Timbrul de mediu este discriminator, a decis Curtea Europeana de Justitie din Luxemburg, aceasta reclamand faptul ca pentru masinile de mana a doua inmatriculate intre 1 ianuarie 2007 si...

spacer
spacer